Skrzyżowania górnicze

Skrzyżowania i odgałęzienia są pod względem techniczno-ruchowym punktami węzłowymi podziemnej sieci wyrobisk korytarzowych. Istnieje cała gama możliwości konstrukcyjnych wykonania tych budowli, jednakże tylko konstruktorom grupy Bochumer Eisenhütte udało się znaleźć rozwiązanie pozwalające na:

  • wykonanie skrzyżowania lub odgałęzienia o wysokości równej wysokości chodników dochodzących,
  • obniżenie kosztów wykonania budowli dzięki zmniejszeniu wyłomu stropu, nawet o 35%,
  • łatwy montaż dzięki zastosowaniu typowych segmentów oraz rozpór obudowy chodnikowej i niewielu elementów specjalnych,
  • zwiększenie wytrzymałości statycznej skrzyżowania i odgałęzień w stosunku do rozwiązań tradycyjnych.

Istota konstrukcji firmy TH-SILESIA opiera się na analogii do znanego z geometrii wykreślnej przenikania się dwóch powierzchni walcowych. W miejscu linii przenikania firma TH-SILESIA stosuje dźwigary wykonane z dwuteowników specjalnych, które jako portal oporowy tworzą bardzo korzystną formę sklepienia.

Skrzyżowania i odgałęzienia można budować w dowolnym miejscu i czasie, podczas lub po zakończeniu pędzenia głównego wyrobiska korytarzowego. 

Wieloletnie doświadczenie firmy TH-SILESIA wskazuje, iż proponowane przez firmę rozwiązania konstrukcyjne doskonale nadają się do podbudowy istniejących skrzyżowań tzw.\”palmowych\”. Wymagające przebudowy ze względu na skorodowanie lub deformację obudowy skrzyżowania wyrobisk korytarzowych, podbudowane konstrukcją portalową zapewniają bezpieczeństwo użytkowania zarówno w trakcie przebudowy, jak i po jej ukończeniu.

Idea konstrukcji portalowych oferowanych przez TH-SILESIA Sp.z o.o.:

skrzyżowanie typu “Konti”

Górnictwo podziemne

skrzyżowanie typu “Konti krzyż”

Górnictwo podziemne

skrzyżowanie typu “Polytrab”

Górnictwo podziemne

W ofercie firmy TH-SILESIA Sp. z o.o. znajdują się również strzemiona dwujarzmowe uniwersalne do łączenia łuków podatnych obudowy w dwóch podstawowych wersjach:

  • G29TH do łączenia łuków z kształtownika TH29,
  • G34-44TH do łączenia łuków z kształtowników od TH34 do TH44.

Jednym z celów naszej firmy jest wprowadzenie w najbliższej przyszłości na rynek polski akcesoriów obudowy górniczej, czyli elementów nietypowych, umożliwiających bezpieczne stosowanie np. obudowy wzmacniającej w wyrobiskach korytarzowych.

Od 2006 roku TH-SILESIA Sp. z o.o. dostarcza dla polskiego górnictwa podziemnego kształtowniki stalowe typu V, wykorzystywane do wykonania obudowy wyrobisk korytarzowych. Ze względu na posiadane parametry techniczne rozróżnia się trzy rodzaje kształtowników:

  • walcowe, czyli nieulepszone cieplnie (+U, +AR),
  • ulepszone cieplnie (+QT),
  • z tzw. podwójnym ulepszeniem cieplnym (+QT 630).

Znaczne zwiększenie wartości tzw. granicy plastyczności (Re) kształtowników stalowych ulepszonych cieplnie podnosi ich wskaźnik nośności i wpływa dodatnio na ich współpracę z górotworem.

Kształtownik +U/ +AR

walcowane

Re min. = 350N/mm^2

Rm min. = 550N/mm^2

A5 min. 18%

Av/3 = 18 J min.

Av = 15 J min.

Zapytaj o cenę
Kształtownik +QT

ulepszone cieplnie

Re min. = 520N/mm^2

Rm min. = 650N/mm^2

A5 min. 18%

Av/3 = 60 J min.

Av = 40 J min.

Zapytaj o cenę
Kształtownik +QT (630)

ulepszone cieplnie, podwójnie

Re min. = 630N/mm^2

Rm min. = 790N/mm^2

A5 min. 17%

Av/3 = 78 J min.

Av = 75 J min.

Zapytaj o cenę

Obudowa chodnikowa

Oferujemy obudowę chodnikową wraz z przynależnymi akcesoriami, w szczególności obudowę skrzyżowań podziemnych wyrobisk korytarzowych.  Proponowane przez firmę rozwiązania konstrukcyjne doskonale nadają się do podbudowy istniejących skrzyżowań tzw. “palmowych”. Wymagające przebudowy ze względu na skorygowanie lub deformację obudowy skrzyżowania wyrobisk korytarzowych, podbudowane konstrukcją portalową zapewniają bezpieczeństwo użytkowania zarówno w trakcie przebudowy, jak i po jej ukończeniu.

Kotwy górnicze

Jako systematyczne uzupełnienie naszych segmentów konstrukcyjnych TH i łuków kratowych, oferujemy naszym klientom gamę kotwic skalnych dla górnictwa, tuneli i budownictwa ogólnego, a także dla specjalistycznej inżynierii fundamentów, dostosowanej do ich potrzeb, zarówno w kraju jak i za granicą. Kotwy skalne spełniają wymagania normy DIN EN 21 521.